Klubbinfo

                    


 Kontakta oss via mail   hedemoratouring@gmail.com

HTT,s Styrelse 2018
Ordförande:  Thomas Larsson      hedemoratouring@gmail.com
Vice ordförande: Mikael Tannarp  hedemoratouring@gmail.com
Kassör: Åke Hultström                   kassor.htt@gmail.com
Sekreterare: Elisabeth Matsson    sekreterare.htt@gmail.com
Ledamot: Marit Mix                         marit.mix@tyrens.se
Ledamot: Kjell Eklund                    kjell.eklund@hotmail.se
Suppleant: Eva Persson                perssonseva@gmail.com
Suppleant: Berndth Mix                 bmix@live.se
Suppleant: Bertil Johansson        bertil1.johansson@hotmail.com


 Klubblokal
TT Källaren


Medlemsavgifter:
SMC kommer i fortsättningen själva skicka ut inbetalningskorten för SMC.
Detta är en billig penning för att vi skall kunna åka MC i framtiden,

Tänk också på att som medlem i HTT så blir det 50:- lägre avgift till SMC.
Bankgiro 5697-9636

Medlem med MC   150:-
Stödmedlem   150:-
Barn upp t o m 15 år till 1 betalande föräldrar   Gratis
Hedersmedlem   Gratis


Här finns det en pdf som heter Full Kontroll,  den bör alla läsa ( 4,5 MB )