Klubbinfo

                    


 Kontakta oss via mail   hedemoratouring@gmail.com

HTT,s Styrelse 2022
Ordförande:  Mikael Tannarp           hedemoratouring@gmail.com
Vice ordförande: Berndth Mix           bmix@live.se
Kassör: Anita Eriksson                     kassor.htt@gmail.com
Sekreterare: Elisabeth Matsson      sekreterare.htt@gmail.com
Ledamot: Patrik Hedström               patrikhedstrom@gmail.com
Ledamot: Kjell Eklund                      kjell.eklund@hotmail.se
Suppleant: Eva Persson                   perssonseva@gmail.com
Suppleant:    Benny Eriksson           benny@mecu.se                
Suppleant: Bertil Johansson            bertil1.johansson@hotmail.com


 Klubblokal
TT Källaren


Medlemsavgifter:
SMC kommer i fortsättningen själva skicka ut inbetalningskorten för SMC.
Detta är en billig penning för att vi skall kunna åka MC i framtiden,

Tänk också på att som medlem i HTT så blir det 50:- lägre avgift till SMC.
Bankgiro 5697-9636

Medlem med MC   150:-
Stödmedlem   150:-
Barn upp t o m 15 år till 1 betalande föräldrar   Gratis
Hedersmedlem   Gratis


Här finns det en pdf som heter Full Kontroll,  den bör alla läsa ( 4,5 MB )